Kwaliteit

 “Quality is free, but it is not a gift” (Philip B. Crosby) Vrij vertaald: Kwaliteit komt niet vanzelf tot stand! 

TMS besteedt veel zorg aan het waarborgen van de kwaliteit met betrekking tot de geleverde producten. De basis hiervoor is het uitsluitend gebruiken van geselecteerde productieplaatsen die aantoonbaar in staat zijn het door u gewenst product te vervaardigen. Velen van onze producenten beschikken over een internationaal erkende certificering zoals ISO 9001. In overleg met u worden de vereiste kwaliteitsaspecten gedefinieerd voor het beheersen en aantoonbaar maken daarvan:


TEKENING-BEHEER

Wij behouden (vertrouwelijk) uw tekeningen en specificaties in ons elektronisch- en papieren archief, zodat het bij uw repeterende opdracht volstaat het geldende revisienummer te vermelden.

RISICO-ANALYSE

Voor het uitsluiten van mogelijke risico’s in de productie maken wij, naast onze eigen expertise op dit gebied, graag gebruik van uw ervaring/kennis met betrekking tot het product. Dit kan aanleiding zijn voor het maken van keuzes, in de bewerkingsvolgorde en controlepunten.

PROCESVERIFICATIE

Indien speciale processen worden toegepast (bijvoorbeeld bij lasconstructies, warmtebehandeling, en NDT-onderzoek) wordt vooraf het toe te passen proces uitgewerkt. Na uw goedkeuring daarvan zal deze door gecertificeerde specialisten worden uitgevoerd.

PRODUCT CONTROLE RAPPORTEN

Onze productieplaatsen voeren controles op deelbewerkingen uit, zodanig dat de juistheid van het eindproduct wordt gegarandeerd. Steekproefsgewijs worden de eindproducten gemeten op diverse (kritische) aspecten en de resultaten in een meetrapport vastgelegd.

MATERIAAL CERTIFICAAT

In vrijwel alle gevallen wordt de levering voorzien van een materiaal certificaat, eventueel aangevuld met een keuring volgens EN 10204-3.1. Zo nodig wordt dit door een onafhankelijke keuringsinstantie uitgevoerd. (b.v. Lloyds, TUV, DNV)

VERPAKKING

De producten worden, afhankelijk van soort en herkomst, deugdelijk verpakt om beschadigingen en corrosie tijdens het transport te voorkomen.